GWYBODAETH / INFORMATION

 
IMG_9827_B.jpg

 

Cacennau Mawr

 

Mae prisiau yn amrywio ac yn dibynnu ar steil a maint y gacen, ond dyma syniad o'r prisiau cychwynol:

  • Cacennau 'buttercream' yn cychwyn o £40

  • Cacennau gyda 'fondant' yn cychwyn o £55

  • Am gacennau 'tiered', gan gynnwys cacennau priodas, plis cysylltwch am ddyfynbris

 

Cacennau Bach

 

Mae yna leiafswm archeb o 12 cacen bach, ac mae bocsus o 12 yn cychwyn o £20.  Cacennau bach priodas yn cychwyn o £2.20

 

Blasau:

 

Fanila

Fanila & Jam

Milcshêc Mefus

Lemon Curd

Lemon & Elderflower

Siocled

Siocled & Chnau Cyll

Siocled & Peanut Butter

Cacen Foron

Lemon & Mafon

Siocled Mint

**(Dewis fegan a di-glwten hefyd ar gael)**

 

Anrhegion Priodas

 

Mae bisgedi a cacennau bach ar gael fel anrhegion priodas, ac yn cychwyn o £2.50 yr un.  Mae yna hefyd opsiwn i bersonoli'r anrhegion.

 

Croeso mawr i chi gysylltu os oes angen mwy o wybodaeth!

 

 

 

DSC06985-7.jpg

 

Celebration Cakes 

 

All cakes are bespoke and cost of cakes depend on style and size of cakes, but here's an idea of starting prices:

  • Buttercream cakes start from £40

  • Fondant cakes start from £55

  • For tiered cakes, including wedding cakes, please get in touch for a quote as prices can vary

 

Cupcakes

 

There is a minimum order of 12 cupcakes per flavour, and boxes of 12 start from £20.  Wedding cupcakes start from £2.20 each

 

Flavours:

 

Vanilla Bean

Vanilla & Jam

Strawberry Milkshake

Lemon Curd

Lemon & Elderflower

Chocolate

Chocolate & Hazelnut

Chocolate & Peanut Butter

Carrot Cake

Lemon & Raspberry

Chocolate Mint

**(Vegan and gluten free options also available)**

 

Wedding Favours

 

Cupcakes and cookies are available as individually packaged wedding favours, starting from £2.50 each.  All favours can also be personalised.

 

Please get in touch if you would like any further information!