AMDANAF I / ABOUT

 

Mae Aderyn Melys wedi ei leoli yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru, ac yn gwneud cacennau ar gyfer pob achlysur gan gynnwys priodasau, penblwyddi neu unrhyw reswm allwch chi feddwl amdano i ddathlu efo cacen! Cymerwch olwg ar fy mhortffolio am syniadau, neu cysylltwch os byddwch eisiau trafod eich syniadau chi!  

Lynwen x

 

 

Aderyn Melys is based in Caernarfon, North Wales, and offers a bespoke cake service for all occasions including weddings, birthdays or any excuse you can think of to celebrate with cake!  Browse the gallery to get some inspiration, or get in touch to discuss your ideas!

Lynwen x

 
IMG_0618_B.jpg